Anunţuri, structura, bugetul de cheltuieli al instituţiei, situaţii financiare, achiziţii publice, rapoarte de activitate, salarii personalstatistici, regulamente, codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei.
*Taxe privind unele servicii efectuate la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ
*Bugetul instituţiei (pentru accesare bugete pe ani, derulaţi şi daţi click pe butonul "mai mult"  apoi daţi click pe link "Bugetul instituţiei")
 
*Anunţuri, rezultate, tabele: 20232022202120202019,2018,2017,2016,2015

2021

 *Structură

*Informaţii cu privire la bugetul instituţiei:

*Situaţii financiare:
*Plan de achiziţii publice:
*Rapoarte de activitate:

*Salarii personal:

  • 31 martie 2023, Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 31 martie 2023
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie 2022
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 31 martie 2022
  • Tabel cu salariile de bază din cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ cf. Legii-cadru nr. 153/2017, art.33
  • Tabel cu salariile de bazădin cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ cf. Legii-cadru nr. 153/2017, art.33 privind salarizarea personalului din fondurile publice, începând cu data de 31 martie 2018
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie
  • 28.03.2019 - Lista cuprinzând Salariile de bază din cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, valabile la data de 31 martie 2019, publicată conform art. 33, din Lege
  • 1 oct. 2019 - Lista cuprinzând salariile de bazădin cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie 2019, publicată conform art.33
Regulamente

Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF)
Regulament de Ordine Interioară (ROI) 2015
Regulament de Ordine Interioara (ROI) 2017
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2018
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2022

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu Neamț“

este continuatoarea unor vechi tradiţii de lectură publică în judeţul Neamţ. Astfel, din articolul publicat de Constantin Turcu în Anuarul Liceului „Petru Rareș“ pe anul 1933-1934 (pp. 159-169), intitulat „Biblioteca Liceului din Piatra-Neamț“, aflăm că „Cea dintâi bibliotecă, despre care am găsit urme, este Biblioteca pentru învățătura poporului Român, înființată, după toate probabilitățile, în anul 1869.“

Abonare la newsletter

Înscrieți-vă pentru a primi e-mail pentru cele mai recente informații.