Întrebări şi răspunsuri

Unde este situată Biblioteca Judeţeană Neamţ ?
Adresa Bibliotecii Judeţene Neamţ este: Bulevardul Republicii, nr. 15A.

Cine se poate înscrie la Biblioteca Judeţeană Neamţ ?
Biblioteca oferă acces liber şi nediscriminatoriu la serviciile sale.
Pentru a putea împrumuta documente acasă, este necesar să aveţi documente de identitate valabile şi valide, cu domiciliul în Judeţul Neamţ.
Pentru a consulta documente în sălile de lectură este suficient un document de identitate valabil şi valid, indiferent de adresa de domiciliu.

Ce documente sunt necesare pentru obţinerea permisului de intrare la bibliotecă?

  • cartea de identitate
  • pentru tinerii până la 14 ani este necesară cartea de identitate a unui părinte.

Care este termenul de împrumut al documentului?
Termenul de împrumut pentru publicaţii este de 21 zile calendaristice. Acest termen se poate prelungi, în funcţie de gradul de solicitare a publicaţiilor raportat la disponibilităţile existente la nivelul colecţiilor, o singură dată, cu acceptul bibliotecarului.
Termenul de împrumut pentru non-publicaţii (CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio etc.) este de 5 zile calendaristice. Acest termen se poate prelungi, în funcţie de gradul de solicitare a publicaţiilor raportat la disponibilităţile existente la nivelul colecţiilor, o singură dată, cu acceptul bibliotecarului.
Potrivit gradului de circulaţie şi importanţei documentelor de bibliotecă solicitate, bibliotecarul are dreptul să limiteze numărul de publicaţii / non-publicaţii împrumutate.

Câte documente pot împrumuta de la bibliotecă ?
Pot fi împrumutate la domiciliu, după caz, câte 1-3 publicaţii sau 1-2 non-publicaţii (CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio etc.).

Pot împrumuta CD-uri şi DVD-uri la domiciliu?
Da, condiţiile fiind similare împrumutului de carte, cu deosebirea că termenul de restituire este de 5 zile.

Ce penalizări se practică?
Conform art. 67 din legea 344/2005 şi Regulamentului pentru utilizatori al Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ, distrugerea sau pierderea documentelor de către utilizatori se sancţionează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii materiale şi culturale, recalculată la zi.

Cum pot găsi un anumit document ?
Prin consultarea catalogului electronic. De asemenea puteţi solicita ajutorul şi îndrumarea bibliotecarului pentru găsirea documentelor dorite.

Catalogul bibliotecii poate fi consultat online?
Da. Puteţi consulta online catalogul Bibliotecii Judeţene Neamţ aici.

Cum se caută online un document sau mai multe documente în biblioteca digitală?
Detalii în acest link.

Cum creez un cont web pentru catalogul on-line?
Pași de urmat pentru a crea un cont web și a rezerva cărți

Ce fac dacă nu găsesc cartea care mă interesează ?
În cazul în care un document nu se află în colecţiile Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ, dar există în colecţiile altei biblioteci din ţară, el poate fi solicitat, la cererea utilizatorului, de la biblioteca în colecţiile căreia se află, contra unei taxe de 7 lei / operaţiune. Orice document astfel obţinut se consultă doar în sălile de lectură.

Pot obţine copii după documentele existente în colecţiile bibliotecii ?
În cazul publicaţiilor care nu se împrumută acasă şi se pot consulta doar în cadrul Sălilor de lectură, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ oferă posibilitatea multiplicării unor fragmente din aceste publicaţii, contra cost.
De asemenea, pentru obţinerea unor copii fidele se pot realiza şi scanări, de asemenea contra cost.
Nu se percep taxe pentru copiile pe care utilizatorii le fac cu propriile aparate foto.
Conţinutul actelor normative poate fi obţinut contra cost, fie prin multiplicare din Monitorul Oficial, fie prin listare din Baza de date LEX.

Pot avea acces la internet din Biblioteca ?
Da, printre serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ se regăseşte şi cel de acces gratuit la internet pentru utilizatorii săi.
Pentru a avea acces la Internet puteţi folosi terminalele amplasate în Sala de Lectură, Centrul de Informare Comunitară, Secţia de împrumut carte pentru adulţi, Secţia de împrumut carte pentru copii, Secţia de artă,multimedia şi carte străină şi Filiala nr. 2 Mărăţei.
Sesiunile de informare prin sistemele cu acces Internet sunt de maximum 1 oră, cu oportunităţi de prelungire când se execută proiecte sau în absenţa altor solicitări.

Pot să prelungesc termenul de împrumut prin telefon sau e-mail?
Da.
Pentru prelungirea termenului de împrumut telefonic este necesar să vă adresaţi secţiei de la care aveţi documentele împrumutate.
Prelungirea termenului de împrumut prin e-mail este validă doar dacă aţi primit confirmarea din partea bibliotecarului (tot prin e-mail). Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi o rezervă de timp suficientă astfel încât în cazul unei decizii negative să aveţi timp să returnaţi documentul la termen.

Ce trebuie să fac dacă îmi pierd permisul de bibliotecă ?
Anunţaţi cât mai curând posibil biblioteca pentru a anula permisul pierdut şi pentru a vă proteja de o folosire neautorizată, apoi veniţi şi solicitaţi eliberarea altui permis în condiţiile cunoscute.

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu Neamț“

este continuatoarea unor vechi tradiţii de lectură publică în judeţul Neamţ. Astfel, din articolul publicat de Constantin Turcu în Anuarul Liceului „Petru Rareș“ pe anul 1933-1934 (pp. 159-169), intitulat „Biblioteca Liceului din Piatra-Neamț“, aflăm că „Cea dintâi bibliotecă, despre care am găsit urme, este Biblioteca pentru învățătura poporului Român, înființată, după toate probabilitățile, în anul 1869.“

Abonare la newsletter

Înscrieți-vă pentru a primi e-mail pentru cele mai recente informații.

casibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibom
casibommarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahis