Cautare

Biblioteca digitală

Biblioteca digitală
Activitatea de digitizare de documente tipărite desfăşurată în cadrul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ

în perioada 2008-2011 reprezintă contribuţia instituţiei noastre în calitate de partener la proiectul european „EuropeanaLocal”. EuropeanaLocal a fost un proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul „eContentplus - Reţele de bune practici” şi a avut ca scop facilitarea accesului la valorile culturale locale sau regionale prin Biblioteca digitală europeană.

Proiectul a urmărit să facă disponibil (prin digitizare şi constituirea unei interfeţe în reţea) conţinutul cultural al moştenirii locale şi regionale cu aportul bibliotecilor şi altor instituţii culturale (muzee, arhive etc.) din următoarele ţări europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Marea Britanie.

Partener coordonator de ţară în cadrul proiectului a fost Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj iar partenerii naţionali au fost: Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Cluj, Biblioteca Judeţeana „Astra" Sibiu, Biblioteca Judeţeană „Alex şi Aristia Aman” Dolj, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu" Neamţ, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu" Hunedoara, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" Iaşi, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati" Brăila, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia", Biblioteca Judeţeană Timiş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

În perioada menţionată au fost digitizate un număr de 114 volume carte şi periodice independente sau legate în colecţie provenite din „Fondul Documentar G. T. Kirileanu”, totalizând un număr de 14.937 pagini . Dintre acestea, Biblioteca Judeţeană este în momentul de faţă prezentă pe portalul Europeana cu un număr de 150 obiecte digitale (fişiere .pdf) totalizând un număr de peste 9.000 pagini cu acces on-line având conţinut de istorie şi cultură locală.

Resurse de informare