Cautare

Zilele Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“ Neamț

 Zilele Bibliotecii „G.T. Kirileanu“ Neamț au fost marcate și anul acesta printr-un amplu program, timp de două zile, în perioada 8-9 decembrie 2021. 

 


 Unul dintre cele mai importante momente de sărbătoare a fost lansarea lucrării monumentale „Cartea românească veche în Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț. Catalog adnotat“, semnată de cercetătoarea Elena Chiaburu și realizată în colaborare cu personalul de specialitate din bibliotecă.

„Biblioteca publică – agora culturală a unei comunități, instituție a memoriei culturale și factor important al educației permanente – este, astăzi, un spațiu deschis tuturor celor care au nevoie de acces la informație prin organizarea serviciilor de lectură publică, prin cercetarea colecțiilor de bibliotecă, a bazelor de date specializate, oportunități de training în scopul dezvoltării personale și profesionale a individului, într-un spațiu modern.

Ea este un loc neconvențional pentru dezbateri, întâlniri de lucru pe diverse teme, networking, schimb de idei, un spațiu unde începe schimbarea și dezvoltarea unei comunități, un partener constant al actului educațional, dar și un actor instituțional important al conservării patrimoniului cultural local.

Astfel, rolul activ al bibliotecilor publice este redefinit, și, prin implicarea acestora în sprijinirea inițiativelor locale în domeniul educației și formării, e-incluziunii sociale, inițiativelor antreprenoriale, voluntariatului, contribuind în mod fundamental la implementarea conceptului educației permanente, ele transformându-se în adevărate hub-uri de învățare pe tot parcursul vieții deschise oricărui grup social comunitar.

Bibliotecile publice din întreaga lume sunt într-o continuă dezvoltare și transformare, ele se adaptează contextului actual, se reinventează mereu prin noi servicii de bibliotecă care să corespundă nevoilor utilizatorilor, ele oferă astăzi un important suport informațional întregii comunități nemțene, în scopul dezvoltării inițiativelor culturale, educaționale și civice locale.

Evenimentele organizate cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene «G.T. Kirileanu» Neamț au în vedere o mai bună cunoaștere a serviciilor și colecțiilor de bibliotecă, a preocupărilor pentru  cercetarea, valorificarea și promovarea documentelor din colecțiile speciale ale bibliotecii, susceptibile de clasare în patrimoniul național.

Din anul 2018, Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț a demarat procedura de clasare a cărților vechi în patrimonial național, prin expertizarea, până astăzi, a 700 de documente de bibliotecă din colecțiile speciale. Valorificarea acestor cercetări se regăsește în editarea unor lucrări importante în anul 2018 și 2019: 100 de valori bibliofile din  Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț, un catalog de Carte străină veche și rară în colecțiile Bibliotecii Județene «,G.T. Kirileanu» Neamț.

În acest context, vom lansa astăzi, catalogul adnotat Carte românească veche în Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț, ce prezintă câteva valori bibliofile de valoare excepțională aflate în colecțiile bibliotecii“, a explicat Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“ Neamț.

„Anul trecut pe vremea asta, după trei ani de muncă în deplasare și acasă, a început lucrul la o carte – datorie morală față de Gheorghe Teodorescu Kirileanu. Nu doar Piatra-Neamț îi datorează mult lui «Moș Ghiță», ci și Iașii. Pentru că G.T. Kirileanu, în afară de faptul că a fost bibliotecar la Universitatea din Iași o vreme, este și autorul moral al înființării Fundației «Regele Ferdinand I» în orașul nostru. Apoi, nu o dată s-a aflat pe șantier supraveghind lucrările construcției Palatului în care funcționează astăzi Biblioteca Centrală Universitară. A fost, de asemenea, și secretarul Fundației până în anul 1935“, a precizat Elena Chiaburu.

Catalogul adnotat „include 208 titluri în 273 de volume în limbile română, greacă, slavonă, franceză, germană și rusă, imprimate în spațiul românesc sau în alte locuri de autori români sau străini pentru români“, beneficiind de „plasarea cărții în contextul cultural, istoric și religios adecvat și stabilirea importanței culturale și bibliofile a acesteia“, după cum detaliază autoarea.

„Cele mai vechi cărți românești aflate în colecția Bibliotecii Județene «G.T. Kirileanu» Neamț sunt primele tipărituri de la Iași: Cartea românească de învățătură (1643) și Șapte Taine (1644), aceasta din urmă devenită destul de rară.

Între contribuțiile la Bibliografia Românească Veche se înscrie Bucvariu pentru pruncii cei rumânești (Buda, 1806), o ediție necunoscută în literatura de specialitate și inexistentă în cataloagele de bibliotecă cercetate. La Biblioteca Academiei Române din București există câte un exemplar doar din edițiile ulterioare: 1808 și 1814, astfel încât exemplarul deținut de Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț este unicat în România“, mai explică Elena Chiaburu.

Zilele Bibliotecii „G.T. Kirileanu“ au prilejuit prezentarea mai multor expoziții: „Valori bibliofile din colecțiile speciale ale bibliotecii“; expoziția fotodocumentară „1940 – Sub semnul ultimatumului, dictatului și cedării“, organizată de Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu“ Iași, Facultatea de Istorie din cadrul Universității ,,Al.I. Cuza“ Iași; expoziția itinerantă a Memorialului Ipotești − Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu „Poeți laureați ai Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu – OPUS PRIMUM“; expoziția de pictură Constantin Filimon și Dumitru Bezem; expoziția de carte: „In memoriam: Constantin Tomșa, Gheorghe Simon, Eugen Verman, Constantin Ardeleanu, Ștefan Cazimir, Victor Stan“.

„O sesiune important este cea dedicată prezentării proiectelor de succes derulate de biblioteca noastră, dintre care amintim: «Ținutul Neamț – instantanee în presa de odinioară»; Dialoguri culturale româno-arabe. Proiectul Cultură și civilizație românească în lumea arabă; Proiectul Biblioteca Digitală; Proiectul Code Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice. Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii – CODE Kids FEST 2021; «Biblioteca în conștiința comunității, în vreme de pandemie – documentare, creativitate, parteneri, comunicare»; Ateliere creative pentru copii și tineri și, nu în ultimul rând, Proiectul «Să cunoaștem istoria județului prin memoria comunității. Oameni, locuri, fapte», cu întâlnirea dedicată profesorului emerit de educație fizică Vladimir Lașcu (n. 15 mai 1909 – d. 24 decembrie 1996), la 25 de ani de la trecerea în eternitate“, a mai explicat Mihaela Mereuță.

Un alt moment important al Zilelor Bibliotecii a fost Maratonul Editorial Eikon, desfășurat în fiecare seară, de la ora 17:00. Au prezentat cărți apărute la cunoscuta editură Vianu Mureșan, Christian Crăciun și Valentin Ajder și au recitat din lirica proprie sau a altor poeți Vasile Baghiu, Vasile Iftime și Dan Iacob.

Programul a continuat cu proiecții cinematografice, de la ora 19:00. În prima seară a rulat filmul „Prisma triunghiulară regulată“ (2021), de Adrian Ciupercă, în regia lui Ioan Clopoțel, iar în a doua seară a fost prezentată evocarea pictorului Constantin Filimon (1936-2013) „Am fost și sunt aici, ca umbra...“ (2014), producător Victor Kirileanu; editare video Ioan Clopoțel.

Din atmosfera culturală a Zilelor Bibliotecii nu a lipsit arta. Astfel, elevi ai Liceului de Arte „Victor Brauner“ Piatra Neamț au susținut, în deschidere un moment muzical, iar elevi ai Asociației Culturale Arte.ro și ai Palatului Copiilor din Piatra-Neamț, coordonați de prof. Cristina Petrariu, au organizat expozițiile de pictură „Univers cromatic“ și „Grădina mea secretă“. Totodată, a avut loc Festivitate de premiere a elevilor participanți la concursuri internaționale de artă plastică în anul 2021, tot în coordonarea prof. Cristina Petrariu.