Cautare

Conferință națională la Biblioteca Județeană

Conferință națională la Biblioteca Județeană

Tema abordată: Digitizarea colecțiilor speciale și a Fondului Documentar „G.T. Kirileanu“. Schimb de bune practici și soluții inovative pentru bibliotecile publice

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește conferința națională „Digitizarea colecțiilor speciale și a Fondului Documentar «G.T. Kirileanu». Schimb de bune practici și soluții inovative pentru bibliotecile publice“, în perioada 7-9 noiembrie 2018. Participă specialiști în domeniul biblioteconomiei și informaticieni din bibliotecile județene Bacău, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, Mureș, Prahova, Suceava, Vaslui și Vrancea.
La 100 de ani de la Marea Unire, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț aniversează evenimentul istoric, între altele, și printr-un demers menit să ofere informații de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX despre Basarabia, Bucovina și Transilvania prin intermediul publicațiilor existente în cadrul Fondului documentar „G.T. Kirileanu“. Aceste informații se regăsesc în 173 de cărți în format digital, cu acces on-line, care însumează peste 30.000 de pagini fotografiate, prelucrate și constituite în documente electronice. Au fost selecționate în vederea scanării și prelucrării documente din diferite domenii, considerate ca fiind reprezentative, apărute între anii 1850 („Documente istorice despre starea politică și ieratică a românilor din Transilvania“ de August Treboniu Laurian – Viena, 1850, 203p.) și 1945, între autorii cărora se numără Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici.
Activitățile de bază ale proiectului au presupus selectarea documentelor, fotografierea și prelucrarea imaginilor, realizarea documentelor în format PDF și încărcarea în catalogul on-line. Prin bugetul proiectului au fost achiziționate două camere foto DSLR, două hard-disk-uri externe, va fi organizată o conferință cu participare națională și vor fi realizate trei lucrări: „1918 în colecțiile Fondului documentar «G.T. Kirileanu»“, „1918 în colecțiile Bibliotecii Județene «G.T. Kirileanu». Bio-bibliografie“ și un album documentar dedicat României Centenare (documente de arhivă, mărturii/ imagini/ informații din documentele aflate în colecțiile Fondului documentar „G.T. Kirileanu“, dar și din zona Neamț).
Tot în cadrul proiectului au fost scanate, prelucrate și puse la dispoziția publicului publicațiile periodice din Fondului documentar „G.T. Kirileanu“ tipărite în 1918 „Neamul Românesc“ (164 ziare) și „Sfatul Țării“ (12 ziare).
De asemenea, au fost realizate patru galerii foto: Piatra-Neamț în cărți poștale ilustrate din perioada 1900-1918, Basarabia, Bucovina și Transilvania. Toate aceste documente sunt disponibile pe site-ul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“ Neamț, www.bibgtkneamt.ro.
Proiectul „1918 în colecțiile Fondului documentar G. T. Kirileanu. Documente digitizate referitoare la Basarabia, Bucovina și Transilvania” este finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Programul conferinţei

Conferință națională la Biblioteca Județeană Neamt