Cautare

Cartea săptămânii 2015

Rubrică realizată de dr. Adrian Alui-Gheorghe

 • 2015
 • 1 mai - 8 mai

Poezia lui Arcadie Suceveanu: probe ale martorului şi ale “povestaşului”

"Arcadie Suceveanu - Ființe, umbre, epifanii”
(Editura ARC, Chişinău, 2011)
"Poezia basarabeanului Arcadie Suceveanu îmi este (ne este), în general, necunoscută. Întrebarea firească, care ar urma, ar fi următoarea: dar care poet, din România sau de aiurea, este cu adevărat cunoscut azi? Este acest lucru efectul unei anumite atutudini a cititorului de azi, a individului de azi, care trebuie să fie conectat deopotrivă," [Citeşte tot articolul]

 • 24 aprilie - 1 mai

Comedia literaturii. Reloaded

Răspuns la o anchetă literară „La ce bun critica literară, acum”
"Într-o sală mare, - o fostă hală în care au funcţionat atelierele de potcovit cai putere -, criticul a convocat autorii să vină cu productele literare la control; în ultima vreme au fost semnalate foarte multe devieri de la calitate, poeme sub stas, romane în care personajele au refuzat să mai rămînă captive,"[Citeşte tot articolul]

 • 17 aprilie - 24 aprilie

Aurel Pantea şi “apocalipsa personală”

"Aurel Pantea – O înserare nepămînteană”
(Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2015)
"Cred că dacă am căuta o replică ardeleană a lui George Bacovia, ne-am putea opri fără prea multe ezitări, la Aurel Pantea. Poet care ştie să vadă negrul pe negru şi să îi distingă nuanţele, Aurel Pantea cultivă bonomia şi simplitatea care sînt infuzate cu accidente polemice, iar poezia, în toată cursivitatea/ discursivitatea sa, e un continuu act de iniţiere.Ultimul său volum, „O înserare nepămînteană” (Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş," [Citeşte tot articolul]

Aurel Pantea
 • 10 aprilie - 17 aprilie

“Ioan Moldovan şi “claritatea impură” a poeziei“

"Ioan Moldovan – timpuri crimordiale”
(Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014)
"Volumul “timpuri crimordiale” (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014) al lui Ioan Moldovan e reprezentativ pentru estetica şi etica (şi gestica) poetică a întregului său parcurs de pînă acum. Poet care refuză spectacolul “cu public” pentru o însingurare (ascetică?) pe pagina albă, unde truda nu este ferită de peripeţii,"[Citeşte tot articolul]

Ioan Moldovan
 • 3 aprilie - 10 aprilie

“Melancolie, hieratism & umor la Ştefan Ivas“

"Ştefan Ivas - mila schimbă gustul cărnii”
(Casa de Editură Max Blecher 2014)
"Unul dintre debutanţii care te obligă să ciuleşti urechea încă de la primele pagini este, fără îndoială, Ştefan Ivas, cu volumul „mila schimbă gustul cărnii” (Casa de Editură Max Blecher 2014), carte premiată cu “Opera prima” la Botoşani, la „Zilele Mihai Eminescu” de la începutul acestui an."[Citeşte tot articolul]

 • 27 martie - 3 aprilie

“Amintiri din „lagărul natal”.Cîteva lucruri despre cel mai important jurnal al anilor `80 - `90

"Aurel Dumitraşcu – Carnete maro”
(Editura Conta, 2011, volumele I şi II, 968 pagini;ediţie îngrijită, note bio-bibliografice şi cuvînt înainte de Adrian Alui Gheorghe)
"Cunosc povestea unui individ, din Cernăuţi, care s-a născut într-un lagăr, în Siberia şi care a copilărit, pînă la 17 ani, în "lagărul natal"."[Citeşte tot articolul]

 • 20 martie - 27 martie

“Antipoezia” şi partiţiunile marca Leo Butnaru

"Leo Butnaru - În ambuteiaj & Partiţiuni Nabokov”
Editura Lumina, Chişinău, 2012
"Poezia română de dincolo de graniţe a fost prea puţin recuperată, în deceniile din urmă, pusă în coerenţă cu ceea ce ar însemna valoarea poeziei româneşti care se manifestă în ţară. Chiar Nicolae Manolescu, în mult discutata sa “Istorie…”, nu ia în discuţie/ seamă literatura română din Basarabia, "[Citeşte tot articolul]

 • 13 martie - 20 martie

Poezia ca violenţă domestică

"Felix Nicolau - kamceatka. time IS honey”
Editura Vinea, 2014
" Recunosc că nu am citit nici un volum semnat de Felix Nicolau pînă acum, l-am remarcat doar în reviste, acolo unde se împarte (risipeşte) cu generozitate în poeme, în texte critice, în eseuri, în luări de atitudine. În palmaresul său editorial, din cîte am văzut după sursele la îndemînă, a publicat şi un roman, studii de literatură comparată, traduce şi este tradus."[Citeşte tot articolul]

 • 6 martie - 13 martie

Un exilat în propria lume

"Dan Coman – Erg”
Editura Charmides, 2012
"Poezia „douămiistului” Dan Coman are dramatismul imagistic al optzeciştilor, biografismul spectacular al nouăzeciştilor şi ceva din (neo-) expresionismul generaţiilor anterioare. Volumul „Erg” (Editura „Charmides”, 2012) este o antologie de etapă care adună poeme din cîteva cărţi apărute într-un deceniu, de bază fiind „anul cîrtiţei galbene” şi „ghinga”, volume care l-au impus pe Dan Coman între poeţii ultimului val."[Citeşte tot articolul]

 • 27 februarie - 6 martie

Muzeul cu ghid orb sau poezia de sub tirania simbolurilor

"George Vulturescu – Negură şi caligrafie”
Editura Eikon, 2014
"Într-unul din eseurile sale T.S. Eliot spune că există la fiecare poet o schimbare a propriei paradigme care se petrece cu aproximaţie din douăzeci în douăzeci de ani. Şi mai mult, considerînd că într-o viaţă un poet poate să atingă trei asemenea etape, etapa a treia încearcă o recuperare şi o interconectare cu prima etapă, "[Citeşte tot articolul]

 • 20 februarie - 27 februarie

Concert de jazz pentru arlechinii din Paradis

Paul Vinicius – “Nopţi la maximum. Dimineţi voalate”
Editura Agol, 2014
"Paul Vinicius este, fără îndoială, unul dintre poeţii cei mai interesanţi ai vremurilor noastre, cu o „poeticitate” pregnantă, continuator al unor formule lirice de la graniţa avangardismului cu un anume tip de realism de pe filiera Geo Dumitrescu – Geo Bogza, cu trimiteri spre Constant Tonegaru şi Dimitrie Stelaru. "[Citeşte tot articolul]

 • 13 februarie - 20 februarie

Minune: poezia poate face ca mutul să vorbească

Constantin Acosmei - Jucăria mortului
ediţia a IV-a, revăzută, Editura Casa de pariuri literare, 2012
"În poezia română de azi Constantin Acosmei este o excepţie care întăreşte o serie de reguli nescrise. Cu cît se ascunde mai mult, cu atît este văzut mai bine. Cu cît tace mai mult, cu atîta este auzit mai bine. Cu cît nu scrie nimic nou, cu atîta este mai prezent în realitatea literară. "[Citeşte tot articolul]

 • 6 februarie - 13 februarie

Avatarurile criticului de poezie

Vasile Spiridon - Apărarea şi ilustrarea poeziei
Editura Timpul, Iaşi, 2009
"Suntem ceea ce citim”, spune Harold Bloom în cartea sa despre canon, lucru pe care l-or mai fi spus alţii, o mulţime, înaintea sa. Dacă e să luăm de bună aserţiunea de mai sus, atunci putem simplifica lumea din jur, înghesuind mulţimi întregi într-o schemă, după ceea ce citeşte fiecare."[Citeşte tot articolul]

 • 30 ianuarie - 6 februarie

Himerismul, expresionismul şi apocalipsa necomunicării. Un poet român din Gibraltar

Dimitrie Grama – Singuri împreună
Editura TipoMoldova, 2014
"Poeţii care îşi scriu textele/ cărţile în afara spaţiului literar cărora le aparţin prin limbă şi formare sînt mai atenţi la ceea ce spun, decît la cum spun. Pentru că oricît am crede sau ar crede că s-au integrat unei alte limbi, altei spiritualităţi, ataşîndu-se locurilor şi spiritului locurilor în care vieţuiesc, "[Citeşte tot articolul]

 • 23 ianuarie - 30 ianuarie

„Un debut de care trebuie să ţinem/ ţineţi seama”

Andrei Alecsa – « un shot de Ted, două de Sylvia »
Editura CHARMIDES – 2014
"O carte de debut care îl încălzeşte efectiv pe cititorul de poezie (care sînt) este „un shot de Ted, două de Sylvia„ (Editura CHARMIDES – 2014), semnată de Andrei Alecsa."[Citeşte tot articolul]

 • 16 ianuarie - 23 ianuarie

„Cînd moartea e o jucărioară de un leu”

Robert Şerban – Moartea parafină
Editura Cartea Românească, 2010
"Cartea lui Robert Şerban are, trebuie să recunoaştem, un titlu care te trimite cu gîndul la ceea ce viaţa distilează continuu, adică ideea de moarte. Că, pînă la urmă, nu ştim cît de mult, de intens, de adevărat trăim, dar ştim cu siguranţă că moartea se află la capăt, inexorabilă, de neocolit, de nedepăşit. Să o înfruntăm? Cu ce argumente? Doar nebunia poate fi o cale de atac, rezultatul final fiind, din păcate (sau din fericire), acelaşi."[Citeşte tot articolul]

 • 9 ianuarie - 16 ianuarie

„Antologiile de poezie între deziderat şi performanţă (II)”

Ziduri între vii(II)-antologie de poezie a Clubului de lectură Zero+;selecție de Paul Gorban & Vlad A. Gheorghiu;prefață de Șerban
Editura Zona Publishers
" Poezia lui Matei Hutopilă este spontană şi eliberată din canoanele “sublimului” estetic, are o sinceritate care se confundă cu hîtrenia, eul poetic se expune intemperiilor clipei."[Citeşte tot articolul]

 • 2 ianuarie - 9 ianuarie

„Antologiile de poezie între deziderat şi performanţă”

Ziduri între vii(I)-antologie de poezie a Clubului de lectură Zero+;selecție de Paul Gorban & Vlad A. Gheorghiu;prefață de Șerban
Editura Zona Publishers
"Antologiile de poezie sînt de cele mai multe ori conjuncturale, de multe ori partizane şi reflectă gustul celui/ celor care le întocmesc. Au apărut, astfel, antologii “ale poeţilor români de pretutindeni”, firesc subîntitulate “cele mai frumoase…” iar între coperţi erau/ sînt adunate producte care arată mai mult cazna decît valoarea autorilor."[Citeşte tot articolul]