Cautare

Fondul documentar "G. T. Kirileanu"

Fondul documentar "G. T. Kirileanu"
Facebook
  • asigură acces, pentru studiu şi cercetare, la peste 30.000 volume (carte şi periodice), ce pot fi consultate doar în regim de sală de lectură;
  • deţine importante valori bibliofile, între care 240 cărţi vechi româneşti (1643-1830), 51 cărţi vechi străine (1630-1800), numeroase volume cu autografe şi însemnări manuscrise;
  • între rarităţile bibliofile se află şi 5 cărţi cu autografe din fosta biblioteca a lui Ion Creangă, precum şi 5 volume din preţioasa colecţie a ziarului "Timpul" (anii 1877, 1878, 1881-1883), din perioada în care Eminescu era - alături de Slavici şi Caragiale - redactor la celebrul cotidian, ce se mai păstrează astăzi doar la Piatra-Neamţ şi în Biblioteca Academiei Române din Bucureşti;
  • oferă iniţiere în cunoaşterea colecţiilor şi asistenţă de specialitate pentru formarea unor deprinderi de muncă intelectuală;
  • asigură contra cost, dar selectiv, servicii de copiere parţială după publicaţiile secţiei;
  • organizează expoziţii, colocvii, proiecţii şi alte activităţi specifice de prezentare şi valorificare tematică a colecţiilor;
  • Principala colecţie din acest fond documentar este constituită din donaţia ilustrului cărturar şi editor Gh. Teodorescu-Kirileanu (1872-1960), efectuată la 24 februarie 1956. Acestui inestimabil tezaur bibliofil i s-au adăugat în timp publicaţii achiziţionate din fosta bibliotecă a profesorului şi arhivarului nemţean Constantin Turcu, precum şi alte preţioase volume, donate de pasionaţi ai cărţii ori achiziţionate din anticariate şi librării.

Program de lucru cu publicul:  9.00 - 19.00

Bibliotecar
Cristina Catană


Adresă şi contact
Bd. Republicii, nr.15A
610005, Piatra Neamţ
Tel.:(0233) 211524, int. 113
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.