Cautare

Filiala Orhei (Republica Moldova)

Filiala Orhei (Republica Moldova)
  • organizată în sediul principal al Bibliotecii Publice "Al. Donici" din Orhei (director: Lidia Sitaru); Facebook
  • înfiinţată în baza unui protocol de înfrăţire, încheiat şi semnat de directorii celor două biblioteci publice, la 24 Ianuarie 1992, în Piatra-Neamţ;
  • dotată, din noiembrie 2001, cu un calculator donat de Primăria Piatra-Neamţ şi software de bibliotecă şi baze de date donate de Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu".

Asigură:

  • acces liber la raft într-o colecţie de peste 20.000 volume, din toate domeniile cunoaşterii; servicii de împrumut la domiciliu;
  • condiţii pentru studiu, informare şi documentare pe loc, prin sala de lectură a Bibliotecii Publice "Al. Donici" (40 locuri);
  • satisfacerea rapidă a cerinţelor de studiu şi informare ale utilizatorilor cu ajutorul bazelor de date informatizate;
  • iniţiere în cunoaşterea colecţiilor şi asistenţă de specialitate pentru formarea unor deprinderi de muncă intelectuală, prin îndrumarea căutărilor pentru identificarea informaţiilor bibliografice;
  • servicii de împrumut interbibliotecar în relaţia cu Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ;
  • organizarea de activităţi metodice şi schimburi de experienţă pentru personalul filialelor de carte românească din Republica Moldova.
  • Blog

Adresă şi contact
Biblioteca Publică
"Alexandru Donici"
bd. Mihai Eminescu, 4
Orhei cod MD - 3500
Republica Moldova
Tel./Fax (235) 2-36-84
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.