Cautare

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

Anunţuri, structura, bugetul de cheltuieli al instituţiei, situaţii financiare, achiziţii publice, rapoarte de activitate, salarii personal.
Taxe privind unele servicii efectuate la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ

 *Structura, bugetul de cheltuieli al instituţiei, situaţii financiare, achiziţii publice, rapoarte de activitate, regulamente, codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei

 *Anunţuri, rezultate, tabele, salarii personal: 2022, 202120202019,2018,2017,2016,2015

Structura, bugetul de cheltuieli al instituţiei, situaţii financiare, achiziţii publice, rapoarte de activitate.

*Informaţii cu privire la bugetul instituţiei:

*Situaţii financiare:
*Plan de achiziţii publice:
*Salarii personal:
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie 2022
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 31 martie 2022
  • Tabel cu salariile de bază din cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ cf. Legii-cadru nr. 153/2017, art.33
  • Tabel cu salariile de bazădin cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ cf. Legii-cadru nr. 153/2017, art.33 privind salarizarea personalului din fondurile publice, începând cu data de 31 martie 2018
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie
  • 28.03.2019 - Lista cuprinzând Salariile de bază din cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, valabile la data de 31 martie 2019, publicată conform art. 33, din Lege
  • 1 oct. 2019 - Lista cuprinzând salariile de bazădin cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie 2019, publicată conform art.33

Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF)
Regulament de Ordine Interioară (ROI) 2015
Regulament de Ordine Interioara (ROI) 2017
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2018
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2022