Cautare

Anunţ

pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată.

Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postutilor vacante de personal contractual cu funcţiile de bibliotecar studii superioare II, perioadă nedeterminată şi care va fi organizat în data de 02.09.2019. Tabel cu rezultatele la proba scrisa.            Tabel rezultate finale

Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postutilor vacante de personal contractual cu funcţiile de inginer (administrator patrimoniu) I S , perioadă nedeterminată şi care va fi organizat în data de 02.09.2019. Tabel cu rezultatul la proba scrisa.           Tabel rezultat final

Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ cu sediul în B-dul Republicii nr. 15A, Piatra Neamţ organizează concurs pentru posturile contractuale de :

Bibliotecar II S, perioadă nedeterminată - Serviciul Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea colecţiilor, colecţii speciale - Compartimentul colecţii speciale. Fond documentar "G. T. Kirileanu";
Inginer I S (Administrator Patrimoniu), perioadă nedeterminată - Serviciul Contabilitate, Resurse umane, Achiziţii publice, Casierie, Arhivă, Administrativ, Întreţinere şi Legătorie - Compartiment Administrativ, Întreţinere şi Legătorie.

Perioada depunerii dosarelor pentru concurs : 7 – 22 august 2019, la secretariatul instituţiei, din B-dul Republicii, nr. 15 A, Piatra – Neamţ,tel. / fax: 0233 / 210379.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 august 2019, ora 16.00.
Publicare dosare validate pentru concurs: 23 august 2019, ora 16.00.

Evenimente

RESURSE DE INFORMARE

  • Bibliotecile şi serviciile de informare sunt instituţiile chemate să conecteze oamenii la resursele globale de informare,

    Mai mult

BIBLIOTECI PUBLICE

  • Viitorul bibliotecii publice depinde extrem de mult de imaginea pe care aceasta o are în comunitatea care o finanţează şi pentru care există.

    Mai mult